Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

ένα πείραμα που ενθουσιάζει όλους

Στο παρακάτω σύνδεσμο περιέχονται σχόλια για το πείραμα απομόνωσης του DNA απο την σχολικό σύμβουλο Βασιλοπούλου Μ.
Download

Στο ppt. που ακολουθεί παρουσιάζεται η μέθοδος απομόνωσης ανθρώπινου DNA που επεξεργάστηκαν οι συνάδελφοι Σοφία Πλατανιτσίωτη και Ηλίας Γαβρίλης
DNA extraction