Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2011

Υλικό και παρουσίαση Εγκυκλοπαίδειας ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 
Στο αρχείο που μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή rar.περιλαμβάνονται οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές για την χρήση του λογισμικού και την παρουσίαση του
 ΥΛΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Σενάριο Χημείας στη ενότητα Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης

Το σενάριο απευθύνεται προς τους επιμορφούμενους των ΚΣΕ (Νίκαιας, Ρέντη και Περιστερίου) προς υλοποίηση και στη συνέχεια για πιθανή εφαρμογή στη τάξη. Η ενότητα ανήκει στην ύλη της Α' Λυκείου.
Το αρχείο που θα κατεβάσετε ειναι σε μορφή rar.
Επιμέλεια και συγγραφή Παπακωνσταντίνου Κ.
Σενάριο στην ενότητα Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης

Σενάριο Χημείας στη ενότητα Αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης

Το σενάριο απευθύνεται προς τους επιμορφούμενους των ΚΣΕ (Νίκαιας, Ρέντη και Περιστερίου) προς υλοποίηση και στη συνέχεια για πιθανή εφαρμογή στη τάξη. Η ενότητα ανήκει στην ύλη της Α' Λυκείου.
Το αρχείο που θα κατεβάσετε ειναι σε μορφή rar.
Επιμέλεια και συγγραφή Παπακωνσταντίνου Κ.
Σεναριο διδασκαλίας Αντιδράσεων Διπλής Αντικατάστασης