Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011

Iridium Vlab

Το αρχείο Vlab.rar που αναδύεται αν πατήσετε τον σύνδεσμο, περιέχει το λογισμικό Vlab, τα σενάρια του ΙΤΥ που αφορούν το εικονικό εργαστήριο, σενάριο εξουδετέρωσης και τιτλοδότησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Κύπρου και applets του IASTATE για την ενότητα της στοιχειομετρίας.


Vlab.rar