Σάββατο 24 Μαρτίου 2012

ένα πείραμα που ενθουσιάζει όλους

Στο παρακάτω σύνδεσμο περιέχονται σχόλια για το πείραμα απομόνωσης του DNA απο την σχολικό σύμβουλο Βασιλοπούλου Μ.
Download

Στο ppt. που ακολουθεί παρουσιάζεται η μέθοδος απομόνωσης ανθρώπινου DNA που επεξεργάστηκαν οι συνάδελφοι Σοφία Πλατανιτσίωτη και Ηλίας Γαβρίλης
DNA extraction