Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2012

Microsoft Mouse Mischif

Ενα απλό εργαλείο επικοινωνίας, συνεργασίας και διασκέδασης
Στο αρχείο που μπορείτε να κατεβάσετε θα βρείτε:
Ενημέρωση για το Mouse Mischif
Οδηγίες για το λογισμικό
Ετοιμα παραδείγματα χρήσης του λογισμικού για ειδικότητες του ΠΕ04   

Λόγω τεχνικού προβλήματος με τον πάροχο των αρχείων, οι περισσότερες υπερσυνδέσεις δεν λειτουργούν προσωρινά, ζητώ συγγνώμη και θα προσπαθήσω να επιλύσω το πρόβλημα σύντομα
Φιλικά lelman