Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011

Εκπαιδευτικός οδηγός για την αξιοποίηση των Διαδραστικών Πινάκων

Εκπαιδευτικά σενάρια για την αξιοποίηση του Διαδραστικού πίνακα Smart Board
 Επιμέλεια Τριανταφυλλίδης Α. 
Εκπαιδευτικός οδηγός