Πέμπτη 22 Μαΐου 2008

XHMEIA ΙΙ

Μία ενδιαφέρουσα παρουσίαση - εφαρμογή για τις αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης του συναδέλφου χημικού Παπακωνσταντίνου
ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ