Τετάρτη 11 Ιουνίου 2008

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Στο φάκελο που μπορείτε να ανοίξετε περιέχονται αρχεία για την διδακτική της Χημείας και υλικό για το Α' σενάριο του ΚΣΕ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: