Πέμπτη 19 Ιουνίου 2008

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΚΣΕ ΝΙΚΑΙΑΣ

Στο αρχείο που ακολουθεί μπορείτε να αναζητήσετε λογισμικά που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για την εφαρμογή τους. Είναι τμήματα ιστοσελίδων δύο Αμερικανικών Πανεπιστημίων.
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ