Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2011

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Το εισαγωγικό υλικό περιέχει τις παρουσιάσεις του επιμορφωτή lelman προς τους επιμορφούμενους των
ΚΣΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Το αρχείο rar. που μπορείται να κατεβάσετε στον Η/Υ σας περιέχει
1. ppt. Εισαγωγική παρουσίαση
2. ppt. Χρήση Εκπαιδευτικού λογισμικού
3. ppt. Κατάλογος Εκπαιδευτικών λογισμικών του ΥΠΔΜΘ για την ειδικότητα ΠΕ04
Download