Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011

Παρουσίαση και υλικό για την υλοποίηση του Σεναρίου Οξέα - βάσεις

Στο αρχείο rar. που αναδύεται περιέχονται
1. Ειδικό μέρος ΠΕ04
2. Βιβλίο καθηγητή για την Χημεία Γυμνασίου
3. ppt. παρουσίαση του λογισμικού
Download